Posledních 600 milionů let je Mars kontinuálně bombardován meteority

Nový výzkum mění pohled na rytmus, s jakým na povrch rudé planety v minulosti dopadaly meteority

26.01.2022 - Stanislav MihulkaPlanetární vědci rádi studují krátery – jsou pro ně cenným zdrojem informací o minulosti planet, jejich vývoji a stáří povrchu. Analýza vzniku kráterů ale bývá komplikovanou záležitostí a vyžaduje řadu dat i správně formulovaných předpokladů.

Pokud jde o Mars, vědci se doposud domnívali, že řada kráterů na povrchu rudé planety vznikla v krátkých epizodách během historie. K těmto epizodám mělo docházet po rozpadu větších planetek. V takovém případě by ale rytmus vzniku kráterů na rudé planetě musel značně kolísat.

Bombardování rudé planety

Anthony Lagain z australské Curtin University a jeho tým jsou ale přesvědčeni, že s marsovskými krátery je tomu jinak. Podle jejich výsledků je povrch Marsu během posledních 600 milionů let, tedy zhruba od konce zalednění Země v období „sněhové koule“, před počátkem pozemských prvohor, bombardován meteority v pravidelném rytmu.

TIP: Výzkum australského kráteru prozradil, jak často Zemi zasahují větší meteority

Vědci během svého výzkumu využili nový algoritmus pro detekci kráterů a prostudovali celkem 521 impaktních kráterů rudé planety, jejichž průměr přesahuje 20 kilometrů. V rámci tohoto souboru kráterů jich během posledních 600 milionů let vzniklo pouhých 49. Lagain s kolegy jsou proto přesvědčeni, že dosavadní představy o krátkých epizodách intenzivního bombardování v historii Marsu jsou důsledkem rozdílů v zachovávání kráterů do dnešní doby.


Další články v sekci