Pro slávu matky vlasti: Pomník Marie Terezie je oslavou slavné epochy

Monumentální pomník Marie Terezie ve Vídni je oslavou „matky vlasti“ a připomínkou slavné epochy rakouské říše. Není divu, že na něm vedle panovnice našly své místo význačné osobnosti, které toto období spoluutvářely

20.02.2023 - František StellnerPo katastrofálních prohrách v italské a německé oblasti a rakousko-uherském vyrovnání hodlali rakouští liberálové v šedesátých letech 19. století nejen připomenout opěvovanou éru 18. století, ale také posílit loajalitu k dynastii. Z těchto důvodů prosadili výstavbu monumentálního pomníku v hlavním městě v blízkosti Hofburgu. Odvolávali se též na rakouského historika Alfreda von Arnetha, který právě dokončoval desetidílné dějiny Marie Terezie, kde ji ocenil jako panovnici, jež uhájila existenci podunajské monarchie, „restartovala“ dynastii a získala pro ni zpět i římsko-německou císařskou korunu.

Velká jména

Vypsanou soutěž vyhrál v roce 1874 čtyřiačtyřicetiletý sochař německého původu Caspar Zumbusch, který právě dokončoval Beethovenův pomník. Jako spoluautora přizval svého žáka Antona Breneka z brněnské sochařské rodiny, společně pak strávili třináct let zhotovováním bronzových plastik o celkové hmotnosti 44 tun.

Architektonické řešení vypracoval Carl von Hasenauer, stavitel monumentálních novobarokních budov. Ten také později navrhl společně s dalším velikánem rakouského umění, Gottfriedem Semperem budovy Přírodovědného a Uměleckohistorického muzea, mezi nimiž se pomník nalézá. Podstavec z několikabarevné žuly daroval plzeňský podnikatel Jan Cingroš. Kámen na ostatní části byl vytěžen v Horních Rakousích a Tyrolsku.

Památník i s podstavcem zabírá plochu 632 metrů čtverečných a je vysoký 19,4 metru včetně šestimetrové sedící sochy císařovny. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1888 za účasti prapravnuka oslavované panovnice, Františka Josefa I., jeho manželky Alžběty a všech členů habsbursko-lotrinské dynastie.

Marie Terezie je zachycena na trůně, v levé ruce drží žezlo a Pragmatickou sankci, pravou rukou kyne svým národům. Na hlavě nemá korunu, pouze diadém, aby se neupřednostňovalo některé z království. Kolem trůnu sedí alegorie Spravedlnosti, Síly, Shovívavosti a Moudrosti. Na každé ze čtyř stran podstavce jsou volně stojící sochy a za nimi reliéfy klíčových osobností tereziánské éry.

TIP: Pražské stopy Marie Terezie: Co zanechala městu „tchyně Evropy"?

Císařovnini rádci se nacházejí na reliéfu s pozadím schönbrunnské Glorietty za sochou Kounice. V popředí úředníků zachycených v jednom z pokojů Hofburgu stojí Haugwitz. Na další straně jsou zpodobněni velitelé v čele s Lichtenštejnem před budovou Tereziánské vojenské akademie. Reformátor Swieten je pak před reliéfem umělců a vědců s pozadím vídeňské univerzity. Na rozích pomníku jsou umístěny jezdecké sochy vojevůdců Dauna, Khevenhüllera, Laudona a Trauna.  


Další články v sekci