Solar Orbiter objevil miniaturní erupce plazmatu, které zřejmě vytvářejí sluneční vítr

Objev nepatrných výtrysků plazmatu v oblasti koronální díry by mohl přispět k objasnění mechanismu vzniku slunečního větru

31.08.2023 - Stanislav MihulkaSluneční vítr je vlastně proud částic, převážně protonů, částic alfa a elektronů, který vychází ze Slunce, typicky rychlostí kolem 450 km/s. Již nějakou dobu tušíme, že vzniká ve sluneční koroně, velmi žhavém a jasně zářícím okolí Slunce. Mechanismus vzniku slunečního větru ale doposud zůstával záhadou.

Teď jsme se podle všeho dostali blízko k pochopení mechanismu vzniku slunečního větru, především díky sondě Solar Orbiter a jejímu špičkovému vybavení. Soustava speciálních teleskopů Extreme Ultraviolet Imager na palubě Solar Orbiteru pořídila letos na konci března snímky korony v oblasti jižního pólu Slunce, na nichž jsou zachyceny slabě zřetelné a jen krátkodobé útvary, které odpovídají malým výtryskům plazmatu. V této oblasti se nacházela tzv. koronální díra, což je oblast sluneční korony s velmi nízkou hustotou a teplotou plazmatu.

Nepatrné erupce u koronální díry

Tyto výtrysky trvají asi 20 až 100 sekund a vyvrhují plazma rychlostí asi 100 km/s. Lakshmi Pradeep Chitta z německého Institutu Maxe Plancka pro výzkum Sluneční soustavy a jeho kolegové se domnívají, že právě tyto miniaturní výtrysky u koronální díry by mohly být oním dlouho hledaným zdrojem slunečního větru. Výzkum německých vědců nedávno zveřejnil prestižní časopis Science.

Nepatrné výtrysky plazmatu na snímcích sondy Solar Orbiter. (foto: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team, CC BY-SA 3.0 IGO)

Nově objevené erupce jsou asi tisíckrát méně energetické než doposud nejmenší známé erupce plazmatu na Slunci, takzvané nanoerupce. Chitta a spol. proto mluví o pikoerupcích. Snímky Solar Orbiteru naznačují, že pikoerupce jsou na Slunci velmi časté. Badatelé z toho usuzují, že vyvrhují podstatnou část materiálu, který pak pozorujeme ve slunečním větru.

TIP: Zvláštní jev: Ve sluneční koroně „prší“ chladnoucí plazma

Mise sondy Solar Orbiter pokračuje. Její oběžná dráha kolem Slunce se postupně mění. Slunce zároveň dál postupuje solárním cyklem a lze očekávat, že se v koroně budou na různých místech objevovat další koronální díry. Solar Orbiter by tím pádem měla mít příležitost získat další snímky s pikoerupcemi v nové perspektivě.


Další články v sekci