Středověký rytíř Jan Lucemburský: Milovník turnajových klání

29.12.2015 - Jindřich Kačer

Jako pravý rytíř vyhledával Jan Lucemburský samozřejmě i nejoblíbenější rytířskou zábavu středověku – turnaje ve všech možných podobách


Reklama

Roku 1319 uspořádal v Praze takzvaný Artušův kulatý stůl, při němž měli rytíři napodobovat slavné činy rytířů krále Artuše v předem připravených scénářích. Jiná forma hry vypadala tak, že rytíři z pořádající strany zavěsili své štíty na veřejné místo a zasedli ke kulatému stolu. Vyzyvatelé z druhé strany pak přicházeli na místo a vybírali si svého protivníka podle erbu. Pokud ho porazili v klání, sundali jeho štít a zavěsili na to místo svůj.

Král vyhledává turnaje

Nicméně není jisté, jestli se dlouho připravovaný turnaj tehdy v  plánovaných kolosálních rozměrech opravdu uskutečnil, protože spousta pozvaných říšských šlechticů z  politických důvodů odmítla přijet. Další turnaj však na sebe nenechal dlouho čekat. Konal v  Praze roku 1321 a král při něm utrpěl vážné zranění. Ošetřovala ho tehdy manželka Eliška, a tak prý naposledy došlo mezi nimi ke smíření.

Tím pokusy o velké turnaje v  Čechách víceméně skončily a příště už se král účastnil hlavně klání v  zahraničí. Hned roku 1323 se jedno pořádalo v  Cambrai, kde se oslavovalo vítězství u Mühdorfu a kde se měla dojednat nová říšsko-francouzská aliance. Roku 1327 prý Jan probodl při turnaji rytíře v  Burgundsku. Velká veselice byla i při vjezdu krále Jana do italské Parmy – hromadný turnaj tam trval celých osm dní. Další zranění pak utrpěl Jan na turnaji v Paříži roku 1335, kdy chtěl oslavit svůj sňatek s  Beatricií Burgundskou. Král Filip VI. tehdy usilovně vyšetřoval, zda nešlo o nějaký úklad vůči Janovi, ale ten vyšetřování s  rytířským nadhledem zastavil, protože se prý jednalo o pouhou náhodu.

TIP: Turnaje na přemyslovském dvoře: Který král patřil k obávaným soupeřům?

Francie byla ovšem země turnajům zaslíbená a i další Janův turnaj se konal zde. Mělo to být po zmíněném obléhání Tournai roku 1340. Údajně se zde střetlo v  takzvaném buhurtu (tedy hromadné bitce s měkkými zbraněmi beze zbroje) na 700 rytířů. Vzhledem k  tomu, že Jan byl v té době už slepý, můžeme však spíše předpokládat, že se ho účastnil jen jako čestný host.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Moderní forenzní DNA fenotyping umožňuje ze sekvence DNA určit původ dotyčného člověka, barvu pokožky, a také základní rysy obličeje. 

Věda

Zoologové žertují, že ksukol ocasatý při pohybu vypadá jako podivný lemur, který má místo rukou pavouky. Na snímku je dobře patrný mimořádně tenký prostředníček.

Příroda

Snímek zachycuje celý kráter Tycho a jeho široké okolí. Jsou na něm patrné jemné detaily měsíční krajiny a vzbuzuje dojem letu těsně nad povrchem Luny.

Vesmír

Kočky hlazení nevyžadují, ale tolerují ho výměnou za krmení. Ukázalo se, že klíčem je respektovat požadavky malých šelem a nevnucovat se.

Zajímavosti

Ekonomické ztráty kvůli suchu činí na Jihozápadě za rok 2020 11,4 až 23 miliard dolarů (asi 247 až téměř 500 miliard Kč).

Věda
Reklama

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907