české země

Na sklonku života pobýval Václav Eusebius v Roudnici nad Labem.

03. 07. 2020

Nejčtenejší


Komenský propagoval protihabsburské spojenectví s muslimy a připraval překlad Nového zákona do turečtiny.

06. 03. 2018

Svým mužům nechal Schinderhannes dokonce zhotovit uniformy.

03. 03. 2018

Projíždět přes území svého úhlavního nepřítele Karel nemohl. Proto se přestrojil za panoše

19. 02. 2018


Reklama

V německých zemích obstarávali poštovní styk řezníci, kteří měli koně, vozy a dostatečný majetek, jímž ručili za zásilky

17. 02. 2018

Václav I. převzal vzory z německé a italské rytířské kultury

15. 02. 2018

Ve městech vedle sebe žily různé skupiny obyvatel, mezi kterými byli také zločinci, tuláci nebo provozovatelé nečistých řemesel

14. 02. 2018

Jihoamerický indián Čerwuiš, jemuž v Praze říkali Červíček

04. 02. 2018

Pivem se zabýval i ústavní dokument zvaný podle pečeti Zlatá bula Karla IV.

03. 02. 2018

Ve středověku byl kladen hlavní důraz na dítě a nikoliv na rodičku. U potomka pak měl zpravidla větší význam včasný křest než včasný lékařský zásah

31. 01. 2018

Reklama

Česká metropole se proměnila v jeden veliký vojenský tábor, ale obyvatelstvo s „Prajzy“ vycházelo celkem dobře

20. 01. 2018

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018

Pro Josefa II. byli zednáři obyčejnými kejklíři

10. 01. 2018

Nenasytnost Habsburků prohlubovala vzájemné odcizení, zlobu a intriky

09. 01. 2018

Podle husitských kazatelů měly být jednoduše vyhnány z měst

02. 01. 2018

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907