české země

Karel IV. se synem Václavem a synovcem Joštem

10. 08. 2020

Nejčtenejší


Jihoamerický indián Čerwuiš, jemuž v Praze říkali Červíček

04. 02. 2018

Pivem se zabýval i ústavní dokument zvaný podle pečeti Zlatá bula Karla IV.

03. 02. 2018

Ve středověku byl kladen hlavní důraz na dítě a nikoliv na rodičku. U potomka pak měl zpravidla větší význam včasný křest než včasný lékařský zásah

31. 01. 2018


Reklama

Česká metropole se proměnila v jeden veliký vojenský tábor, ale obyvatelstvo s „Prajzy“ vycházelo celkem dobře

20. 01. 2018

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018

Pro Josefa II. byli zednáři obyčejnými kejklíři

10. 01. 2018

Nenasytnost Habsburků prohlubovala vzájemné odcizení, zlobu a intriky

09. 01. 2018

Podle husitských kazatelů měly být jednoduše vyhnány z měst

02. 01. 2018

Reklama

Karlova univerzita patřila mezi přední vzdělávací instituce ve střední Evropě

01. 01. 2018

Mladý panovník sám sebe nazýval „králem seladonem“

24. 12. 2017

Jedna z 12 malovaných lebek nalezených ve křtinské kostnici

20. 12. 2017

Kázání pod širým nebem

16. 12. 2017

Karažihovej byl zpočátku skromný poustevník

15. 12. 2017

Na rozdíl od většiny smyšlených příhod mělo vyprávění o Matějově kozlím spřežení nejspíš reálný základ

08. 12. 2017

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907