Unikátní snímek centra Mléčné dráhy odhaluje předivo magnetických polí

Rentgenové a rádiové záření zobrazilo bouřlivé kosmické „počasí“ v centru naší Galaxie

02.06.2021 - Stanislav MihulkaV centru Mléčné dráhy sídlí supermasivní černá díra a děje se tam spousta zajímavých věcí. Zároveň nám ale pohled na tyto fenomény stíní ohromná mračna prachu a plynu. Proto při pozorování centra naší Galaxie musíme spoléhat na vesmírné i pozemní observatoře, které pracují v jiných oblastech elektromagnetického spektra, než je viditelné světlo.

Tým americké vesmírné rentgenové observatoře Chandra v v těchto dnech zveřejnil unikátní složený snímek centra Mléčné dráhy, který je založený na rentgenových datech pozorování observatoře Chandra a rádiových pozorováních pozemní soustavy MeerKAT v jižní Africe. Snímek odhaluje nezměrná mračna horkého plynu a mohutná magnetická pole, která protkávají okolí supermasivní černé díry.

Bouřlivé počasí v centru Galaxie

Fialová barva na snímku znázorňuje rentgenové záření zachycené Chandrou, modře je zobrazené rádiové záření, zachycené radioteleskopy soustavy MeerKAT. Pozorované struktury vytváří působení extrémně energetických jevů a nesmírně silných magnetických polí, které jsou v oblasti supermasivní černé díry běžnou záležitostí.

TIP: Vesmírná observatoř Chandra objevila záhadný zdroj rentgenového záření

Dotyčný snímek podle astronomů prozrazuje, že v oblasti centra Galaxie hraje významnou roli proces magnetické rekonexe, při kterém dochází k překřížení a „vyzkratování“ magnetických siločar. Magnetické rekonexe zřejmě do značné míry zodpovídají za ohřívání hmoty v mezihvězdném prostoru. Také se nejspíš podílejí na urychlování částic kosmického záření a pohánějí turbulence mezihvězdné hmoty, které pak následně spouštějí tvorbu nových hvězd.

 


Další články v sekci