Ve Švýcarsku objevili zřejmě nejmladší známou gladiátorskou arénu

Nedávno objevený amfiteátr antického města Augusta Raurica zřejmě pochází ze 4. století našeho letopočtu. Podle archeologů může jít nejmladší známou stavbu tohoto typu

31.01.2022 - Stanislav MihulkaŠvýcarský Kaiseraugst, který leží poblíž trojmezí Švýcarska, Německa a Francie, nese jméno podle antického města římské říše Augusta Raurica. Původně šlo o nejstarší římskou kolonii na Rýnu – vznikla v roce 44 před naším letopočtem, v těsném sousedství malého keltského kmene Rauraků. Dnes jde o významné archeologické naleziště.

Archeologové zde nedávno objevili římský amfiteátr, který je zřejmě nejmladší známou stavbou tohoto typu. Byl vybudován na samotném sklonku nadvlády Říma, v opuštěném dolu, kde se těžilo až do pozdní antiky. Pro určení stáří amfiteátru je významná i nalezená mince, která pochází z let 337 až 341 našeho letopočtu, stejně jako použitý materiál.

Nejmladší aréna gladiátorů

Podle vedoucího vykopávek Jakoba Baerlochera dosavadní zjištění naznačují, že amfiteátr byl postaven někdy ve 4. století. Badatelé jsou přesvědčeni, že se v amfiteátru odehrávaly souboje gladiátorů a další radovánky. K objevu této gladiátorské arény došlo v prosinci 2021, při záchranném průzkumu před stavbou nové loděnice na řece Rýn. Pro archeology šlo o překvapení. O římském dolu věděli, že objeví i amfiteátr, je ale nenapadlo.

TIP: Římské mince nalezené u brodu nizozemské řeky Aa byly zřejmě obětinami za přechod řeky

Jde o v pořadí již třetí amfiteátr, nalezený archeology ve městě Augusta Raurica. Tento by ale měl být nejmladší. Oproti slavnému Koloseu v Římě je podstatně menší. Jeho půdorys má rozměry zhruba 50×40 metrů. Augusta Raurica se tehdy nacházela na severní hranici římské říše a do Germánie bylo, co by kamenem dohodil.


Další články v sekci