Ženský šestý smysl: Ženy poznají z výrazu tváře, zda je muž svolný k nezávaznému sexu

Výraz naší tváře o nás prozrazuje mnohé a někdy i více než bychom si přáli. Schopnost číst výraz tváře se alespoň podle nového výzkumu odborníků z australské Macquarie University liší u mužů a u žen.

18.07.2021 - Stanislav MihulkaAustralští badatelé zjistili, že ženy dovedou s překvapivě velkou přesností určit z výrazu tváře muže, jak moc je nakloněný nezávaznému sexu či krátkodobému vztahu. Muži naopak v tomto testu zcela propadli. Vědci do svého výzkumu zapojili 123 mladých dobrovolníků, mužů i žen. Nejprve je vyfotili a poté je podrobili sérii otázek, které mapovaly jejich vztah k sexu. Následně vybrali 65 mužů a žen a nechali je posuzovat fotografie tváří opačného pohlaví. Dobrovolníci měli za úkol odhadnout postoj fotografovaného k náhodnému sexu. Výsledky badatele poněkud zaskočily.

Ženský šestý smysl 

Z výsledků vyplynulo, že ženy mají muže doslova přečtené a dokázaly pohnutky mužů odhadovat s velkou přesností. Muži naopak nejsou schopní z ženské tváře vyčíst takřka nic. Překvapivé zjištění přivedlo vědce k další otázce: Je tento rozdíl způsobený odlišným fungováním mužského a ženského mozku, nebo je tajemství skryté přímo v našich tvářích? Odpověď na tuto otázku svěřili umělé inteligenci.

Průměrné tváře mužů, kteří jsou nejméně (vlevo) a nejvíce (vpravo) naklonění nezávaznému sexu.

Počítačový algoritmus ale dopadl podobně. Zatímco ve tvářích mužů dokázal číst jako v otevřené knize, pohnutky žen mu zůstaly utajené stejně jako mužům.

TIP: Co prozradí emoce: Dokážete poznat lháře podle fotografie?

Podle badatelů je pravděpodobné, že za odlišné výsledky může vyšší hladina testosteronu u mužů. Vědci pomocí počítače sestavili průměrnou podobu tváří mužů a žen, podle jejich vztahu k nezávaznému sexu. Srovnání ukázalo, že muži svolnější k příležitostnému sexu, a zřejmě také s vyšší hladinou testosteronu, mají delší tváře, vyšší čela, delší nosy a větší oči. Zřejmě tyto „indicie“ jsou pro ženy klíčovým vodítkem při čtení výrazu mužské tváře.

Průměrné tváře žen, které jsou nejméně (vlevo) a nejvíce (vpravo) nakloněné nezávaznému sexu.


Další články v sekci