Československá vojenská vyznamenání (1): Válečný kříž za účast v boji

Jestliže úplné počátky československých vojenských vyznamenání jsou neoddělitelně spojeny s našimi legionáři a bojem za samostatnost, tak jejich další vývoj určil boj čs. vojáků za osvobození ČSR z nacistického područí

24.05.2016 - Josef TurekČs. vojenská vyznamenání druhé světové války začala vznikat v zahraničí, ve Velké Británii. Jako první byly exilovou vládou již 20. prosince 1940 založeny Československý válečný kříž 1939 a Československá medaile za chrabrost následované Československou vojenskou medailí za zásluhy, která byla založena 20. dubna 1943.


Historie Československých vojenských vyznamenání (1940-1945)


O několik měsíců později, 15. října 1943 byla založena Československá vojenská pamětní medaile (nazývaná též jako Pamětní medaile československé armády v zahraničí) a kompletní soubor válečných československých vyznamenání doplnil 9. února 1945 Československý vojenský řád Bílého lva „za vítězství“ jako nejvyšší vojenské vyznamenání. Všechna tato vyznamenání byla zřízena usnesením čs. exilové vlády se souhlasem prezidenta republiky a po osvobození republiky byla jejich platnost potvrzena následnými vyhláškami vlády v roce 1946. 

Československý válečný kříž 1939 

Toto vyznamenání bylo zřízeno „jako viditelné vyznamenání čs. občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům čs. armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života, nebo život obětovali“.

Výtvarný návrh vyznamenání je dílem Rudolfa Poláka, který vytvořil odznak v podobě bronzového řeckého kříže o průměru 44 mm. Ramena kříže jsou šípovitě zakončena a mezi nimi jsou umístěny zkřížené meče. Na averzu jsou ramena kříže plasticky půlena a do středu kříže je umístěn štítek s malým státním znakem. Na reverzu, který je plochý, je ve středu kříže umístěn kolmo rýhovaný štítek s letopočtem 1939 a zemským znakem Čech v kruhu.

Na horním hrotu kříže je v kruhu zemský znak Slovenska, na spodním hrotu znak Podkarpatské Rusi, v pravém hrotu znak Moravy a v levém znak Slezska. Na horním hrotu kříže je pevné ouško, kterým prochází závěsný kruh stuhy. Ta je 40 mm široká, červená, proťatá pěti bílými 5 mm širokými pruhy, které jsou ve středu proťaty 1,5 mm širokými modrými pruhy, okraje stuhy jsou začištěny bíle.

Opakované udělení kříže se vyjadřuje zlacenou lipovou snítkou, která se pokládá na stuhu. Československý válečný kříž 1939 byl v průběhu doby vyráběn v celkem čtyřech vydáních. Sběratelsky nejvyhledávanější a nejméně početné jsou dvě varianty londýnského válečného vydání.

  • Zdroj textu

    Válka REVUE září 2015

  • Zdroj fotografií

    sbírka VHÚ Praha


Další články v sekci