Československá vojenská vyznamenání (3): Vojenská medaile Za zásluhy

Československá vojenská medaile Za zásluhy se uělovala ve vou stupních - a to bud jako stříbrná, nebo bronzová

30.05.2016 - Josef TurekDne 20. dubna 1943 byla v Londýně vytvořena Československá vojenská medaile Za zásluhy, která se udělovala nejen příslušníkům čs. vojenských jednotek v zahraničí, ale i cizím státním příslušníkům.

Československá vojenská medaile Za zásluhy 

Výtvarný návrh medaile je prací firmy Spink & Son Ltd. London na základě námětů příslušníků čs. armády. Podle stanov byla medaile zřízena jako „viditelné vyznamenání těm příslušníkům zahraničního vojska a občanům ve vlasti, kteří provedli vynikající činy ve prospěch osvobození vlasti mimo vlastní boj s nepřítelem“.


Historie Československých vojenských vyznamenání (1940-1945)


Medaile byla zřízena ve dvou stupních, v prvním jako medaile stříbrná a ve stupni druhém jako bronzová. Motiv na obou stupních je totožný, liší se jen barvou kovu. Průměr medaile je 33 mm, na averzu jsou poprsí tří vojínů s charakteristickou čs. přilbou vz. 32. V horní části medaile souběžně s jejím okrajem je nápis ZA ZÁSLUHY, v dolní části je zkratka Č.S.R. Reverz má uprostřed položenu lipovou větévku obklopenou mezikružím paprsků o průměru 8 mm. Závěs medaile je proveden ve tvaru dvou zkřížených mečů o délce 23 mm ze stejného kovu jako medaile.

Stuha Čs. vojenské medaile za zásluhy je 34 mm široká, modré barvy se dvěma 8 mm širokými bílými pruhy, které jsou od okraje stuhy odděleny 2 mm širokým pruhem modrým. Na stužce medaile prvního stupně byla upevněna stříbrná pěticípá hvězdička o průměru 5 mm, stužka medaile druhého stupně byla bez hvězdičky. Po osvobození Československa byly oba stupně medaile raženy v takzvaném pražském vydání až do roku 1947.

  • Zdroj textu

    Válka REVUE září 2015

  • Zdroj fotografií

    sbírka VHÚ Praha


Další články v sekci