Československá vojenská vyznamenání (2): Vojenský řád Bílého lva

Nejvyšší československé vojenské vyznamenání Řád Bílého lva „za vítězství“ vzniklo počátkem roku 1945 v Londýně

27.05.2016 - Josef TurekNejvyšší, nejdůležitější a patrně i nejkrásnější čs. vojenské vyznamenání bylo vytvořeno firmou Spink & Son Ltd. London na základě návrhu plk. Havelského, příslušníka naší zahraniční armády ve Velké Británii. Vzniklo dne 9. února 1945 usnesením exilové vlády.

Československý vojenský řád Bílého lva „za vítězství“ 

O jeho zcela výjimečné důležitosti svědčí i fakt, že se mělo na stejnokroji a občanském oděvu nosit přede všemi ostatními vyznamenáními, a to i před řádem Bílého lva. Řád Bílého lva „za vítězství“ je tvořen hvězdou řádu I. a II. stupně, křížem řádu a ze zlaté a stříbrné medaile řádu. Řád byl zřízen vládou republiky se souhlasem prezidenta „jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství“.


Historie Československých vojenských vyznamenání (1940-1945)


Hvězdy řádu tvoří osmicípá paprskovitá hvězda o průměru 58 mm, která podobou upomíná na hvězdu řádu Bílého lva. Ve středu hvězdy je umístěn granátově červený kruh, na němž je položen stříbrný matovaný lev z malého státního znaku. Okolo kruhu je modrofialově smaltované mezikruží, v jehož horní části se nachází opis: ZA VÍTĚZSTVÍ, na jeho dolní části jsou položeny zkřížené meče. Na rubu hvězdy je v jejím středu upevněn medailon s monogramem ČSR, který je podložen vavřínovou snítkou. 

V dolní části medailonu se nachází také označení výrobce (SPINK & SON LONDON nebo KARNET A KYSELÝ PRAHA). První a druhý stupeň řádu se liší provedením mezikruží s opisem ZA VÍTĚZSTVÍ a mečů, které je u prvního stupně vyzlaceno. Obě hvězdy jsou doplněny 38 mm širokou stužkou červené barvy, která je doplněna dvěma pruhy bílé barvy o šířce 5 mm, s 5mm pozlacenou miniaturou hvězdy pro I. stupeň a stříbrnou pro II. stupeň.

Kříž řádu má tvar hrotitého stejnoramenného tlapatého kříže, jehož ramena jsou rozeklána ve tři hroty, které jsou opatřeny kuličkami. Kříž je v plochách ramen fazetován a pokryt granátově červeným smaltem po obou stranách. Na střed kříže je v averzu položen kruhový medailon, který je zmenšeninou středového medailonu hvězdy řádu. Na reverzu je střed medailonu smaltován a doplněn zlaceným monogramem ČSR a mezikružím s heslem PRAVDA VÍTĚZÍ. Stuha je 40 mm široká, šarlatové červená, po obou okrajích doplněná 6 mm širokým bílým pruhem, který je 2 mm od okraje. Stužka je doplněna na střed položenou zlacenou miniaturou kříže.

Medaile řádu

Medaile řádu mají průměr 26,5 mm a jsou asi 2 mm silné. Averz je tvořen motivem ze středového medailonu hvězdy. V jeho ploše je položen lev z malého státního znaku, který je doplněn okružím s opisem ZA VÍTĚZSTVÍ a zkříženými meči, opis je od mečů oddělen dvěma pěticípými hvězdičkami. Na reverzu medaile je na střed položen monogram ČSR PRAVDA VÍTĚZÍ a v okruží umístěno heslo PRAVDA VÍTĚZÍ a lipová ratolest. Medaile se liší barvou kovu, který je buď pozlacen, nebo ponechán v barvě stříbra s lehkým matovým nádechem.

Stuha medaile je shodná se stuhou kříže řádu. Malá stužka je doplněna miniaturou medaile v příslušném kovu. O zvláštní důležitosti Čs. vojenského řádu Bílého lva „za vítězství“ svědčí i to, že byl jako jediné válečné čs. vyznamenání ražen z drahého kovu – ze stříbra. Řádové odznaky byly opět raženy v několika vydáních, nejvzácnější je vydání londýnské, provedené firmou Spink & Son Ltd. London. Po osvobození vlasti bylo vyznamenání vyráběno firmou Karnet a Kyselý Praha (po znárodnění ZUKOV), medaile byly raženy v Mincovně Kremnica. 

  • Zdroj textu

    Válka REVUE září 2015

  • Zdroj fotografií

    sbírka VHÚ Praha


Další články v sekci