Lidé mohou způsobit vyhynutí druhů. Zvládne to i někdo jiný?

Náš druh má na svém kontě řadu vyhubených živočichů i rostlin. Jsme v tomto ohledu bezesporu přeborníky. Existují i ale další živočichové, kteří mohou způsobit vymření jiných druhů?

27.01.2022 - Stanislav MihulkaLidé mají na svém kontě celou řadu druhů živočichů, rostlin i dalších organismů, jejichž vyhynutí zavinili. V naprosté většině případů to nebylo z nějakého zlého úmyslu, jen jsme nedohlédli důsledky svých činů. Vyhubili jsme i původně velice početné druhy, jakým byl například holub stěhovavý (Ectopistes migratorius), i když v tomto případě šlo o druh, který měl neobvyklou slabinu – tito kdysi nejhojnější ptáci na Zemi se nebyli schopní rozmnožovat, když jejich početnost poklesla pod určitou mez. Mohou i jiní živočichové než lidé způsobit vyhynutí dalších druhů?

Invaze a výměny

Odpověď zní ano. Zmíněný stav obvykle nastává, když se nějaký úspěšný živočich dostane do oblasti, kde se předtím nevyskytoval. V takové situaci bývá řada místních druhů ohrožení, ať už kvůli lovu, parazitaci nebo třeba změnám prostředí. Případy tohoto typu známe i ze současnosti či nedávné historie a lidé v tom obvykle mají svou roli, i když nepřímou. V moderní době se totiž z úspěšných živočichů mohou stát invazní druhy, které se šíří na nových územích, včetně ostrovů, jejichž původní obyvatelé bývají velmi zranitelní.

Jedním z nejhorších invazních druhů dnešní doby je kočka domácí. Jak uvádí odborník na biologické invaze Tim Blackburn z britské University College London, kočky již podstatnou měrou přispěly k vyhynutí desítek druhů,  především ptáků. Například v USA jsou kočky pro ptáky větší hrozbou než lidé s puškami.

TIP: Karibik býval plný zajímavých savců: Dokud sem nedorazili lidé

K vymírání kvůli náhlému setkání do té doby izolovaných druhů živočichů ale docházelo i v dávné minulosti, jen ne tak často. Známým případem je takzvaná „Velká americká výměna“, která vrcholila asi před 2,7 miliony let. Došlo k ní kvůli vytvoření Panamské šíje, která propojila do té doby oddělené kontinenty Severní a Jižní Ameriku. Živočichové ze severu pronikli na jih a naopak, přičemž ti původem ze Severní Ameriky byli jednoznačně úspěšnější. Řada skupin i jednotlivých druhů živočichů Jižní Ameriky v této době vyhynula.


Další články v sekci