Žádný ze známých měsíců Pluta neobíhá kolem této trpasličí planety

Systém Pluta a jeho měsíců je mimořádně zajímavý. Technicky vzato vlastně žádný z jeho pěti měsíců neobíhá kolem této trpasličí planety.

20.06.2023 - Stanislav MihulkaPluto sice přišel v roce 2006 na pražském kongresu Mezinárodní astronomické unie o status planety, přesto neustále vzbuzuje zájem odborníků a ukazuje se jako nevysychající zdroj překvapení. Pozoruhodná je například skutečnost, že žádný z pěti známých měsíců Pluta, kterými jsou kromě masivního Charonu ještě Nix, Hydra, Styx a Kerberos, vlastně neobíhá kolem bodu, který by se nacházel uvnitř Pluta. Podle odborníků je hlavním viníkem této zajímavé situace měsíc Charon.

Příliš masivní Charon

Tento měsíc je v porovnání s Plutem totiž velmi velký. Charon má proti Plutu asi poloviční rozměry a zhruba osminovou hmotnost. Kvůli tomu se barycentrum soustavy Pluto-Charon, tedy bod, kolem něhož tato tělesa obíhají, nachází ve volném prostoru mezi nimi, ve vzdálenosti asi 960 kilometrů od povrchu Pluta, což odpovídá úctyhodným 83 procentům poloměru Pluta.

plutos moons

Technicky vzato, Charon, Nix, Hydra, Styx ani Kerberos neobíhají kolem bodu, který by se nacházel uvnitř Pluta. (foto: NASA/JUHAPL/SwRI, CC BY-SA 4.0)

Podobná situace existuje ve vztahu Slunce a Jupiteru, ale v tomto případě se barycentrum soustavy Slunce-Jupiter nachází ve vzdálenosti, která odpovídá jen asi 7 procentům poloměru Slunce. Pokud jde o zmíněné čtyři malé měsíce Pluta, všechny rovněž obíhají kolem uvedeného barycentra.

TIP: Mohl si Pluto pod svým povrchem udržet kapalný oceán? Nová teorie naznačuje, že ano

Nix, Hydra, Styx a Kerberos jsou nejen malé, ale ve srovnání s Plutem či Charonem mají velmi nepravidelné tvary. Obíhají zhruba na úrovni rovníku Pluta a odborníci se domnívají, že v minulosti vznikly při nepochybně úchvatné kosmické srážce Pluta a objektu srovnatelné velikosti. Malé měsíce Pluta by tak vlastně představovaly suť této vesmírné kolize.


Další články v sekci