Příběhy vojáků z polského tažení (7): Válka skrze objektiv Kurta Seeligera

Ačkoliv příběhy většiny bojovníků německo-polského střetu z podzimu 1939 překryl čas, některé se přece jen vymykaly natolik, že svou zajímavostí přetrvaly do dnešních dnů.

29.05.2020 - Miroslav MašekAčkoliv se Kurt Seeliger (1895–1968) narodil německým rodičům v australském Harwoodu, od deseti let žil v Brunšvicku. Po vojenské službě za Velké války studoval architekturu, začátkem 30. let přijal místo vládního úředníka v Gandersheimu a posléze v Blankenburgu. V květnu 1933 vstoupil Seeliger do NSDAP i záloh SA, v době vypuknutí války už měl kapitánskou hodnost a velel baterii motorizovaného pozorovacího praporu č. 13. S ním se zapojil do polského tažení a svou účast dokumentoval na fotografiích, na jejichž zadní stranu psal poznámky o okolnostech pořízení. 

Válka skrze objektiv

Kromě snímků o každodenním postupu jednotky zaznamenával Seeliger i zničené polské objekty a těžké zbraně Wehrmachtu v akci. Jakousi protiváhu představují venkovské scenérie a idylická krajina, přičemž na řadě fotografií se vyskytují též podrobné údaje o datu a místě. Celkem Seeliger od srpna do října 1939 pořídil 96 snímků, které se spolubojovníkům natolik líbily, že požadovali jejich kopie a neváhali za ně zaplatit. Proto autor na rub doplnil „objednávkové číslo“, jež zájemcům umožnilo jednoduše vybírat žádaný kus. 

Co se týče pohledu na válku a nepřítele, vyjadřoval se Seeliger jako „dobyvatel“ a užíval protislovanská a antisemitská klišé. Polskou rolnici nazval v popisku „courou, která byla chromá, měla svrab a hlavu plnou vší“. Jiný záběr ukazuje obyvatele Szczercówa, kteří se po kapitulaci vrátili domů. Seeliger to komentoval slovy: „Židé jen handlovali a handrkovali se.“

Část snímků ukazuje i válečné zločiny Němců – u těchto fotografií se komentáře většinou neobjevují, případně pravou podstatu události skrývají. Kupříkladu záběr zastřeleného polského vojáka z 9. září fotograf nazval „Mrtvý Polák v Zakościele“. Muž má však svázané ruce za zády, takže byl zavražděn až po zajetí. Od roku 1941 velel Seeliger automobilovým útvarům v Itálii a Rusku, po válce se přestěhoval do Wolfenbüttelu a opět pracoval jako úředník. Jeho snímky lze zhlédnout na onlinesammlungen.ghwk.de.

Příběhy vojáků z polského tažení:

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Wikipedia, Bundesarchiv (via Wikipedia), fotoarchiv VÚA-VHA


Další články v sekci