Rychlé tání ledu odlehčuje Grónsko, které se zvedá z oceánu

Přesná měření sítě GNET ukazují, že se celé Grónsko, odlehčené táním ledovců vynořuje z vln rychleji, než stoupá hladina světového oceánu

04.02.2024 - Stanislav MihulkaVětšina světa se kvůli globálnímu oteplování obává vzestupu mořské hladiny, která stoupá kvůli tání ledovců, včetně těch v Grónsku. Je ironií, že samotné Grónsko zažívá opačný trend. Kvůli tomu, že v Grónsku taje led a odtéká do oceánu, se tento arktický ostrov zvedá z oceánu rychleji, než stoupá hladina.

Potvrzuje to nový výzkum odborníků Dánské technické univerzity, které vedl doktorand Danjal Longfors Berg. Berg s kolegy díky přesným měřením zjistil, že se podloží Grónska mezi lety 2013 a 2023 zvedlo zhruba o 20 cm. To odpovídá rychlosti dvou metrů za století. Výsledky Bergova týmu nedávno zveřejnil odborný časopis Geophysical Research Letters.

Vynořování Grónska

Výzkum dánských vědců stojí na datech sítě GNET, kterou tvoří 61 měřících stanic se systémem GPS. Tato síť představuje geodetickou infrastrukturu pro dlouhodobá přesná měření následků klimatických změn. Sleduje tání ledovců v Grónsku a je rovněž schopná detekovat pohyby podloží Grónska v čase, s milimetrovou přesností.

Fakt, že se Grónsko a další okolní pevniny zvedají, není pro vědce už delší dobu tajemstvím. Je to důsledkem roztání masivních ledovců, které tuto část světa svíraly během minulé doby ledové, tedy ještě před 12 tisíci let. Od té doby neustále klesá zátěž ledu, která působila na souš a pevnina se kvůli tomu postupně zvedá.

TIP: Zběsilé tání: V Grónsku zmizely dvě miliardy tun ledu za jediný den

Nynější globální oteplování ale tento proces v posledních desetiletích podstatně urychluje, takže se Grónsko vlastně vynořuje z vln, navzdory tomu, že hladina světového oceánu stoupá. V důsledku toho se mění mapa pobřeží Grónska, kde se tak objevují nové ostrůvky a další útvary. Grónsko se proměňuje přímo před očima.


Další články v sekci