novověk

18. 09. 2021

Nejčtenejší


Přestože mluvil jen německy, dostal se Jindřich Matyáš Thurn do čela české nekatolické opozice.

06. 09. 2018

V 70. letech 20. století se materiál začal rozpadat. Ulomená ručička, nalomená hlavička… zkrátka Babinský musel do depozitáře. Teprve po náročné rekonstrukci se roku 2011 soška vrátila do expozice

02. 09. 2018

Slovutný alchymista byl vězněn na hradě Hněvín

03. 06. 2018


Reklama

Anna nebyla protřelým kriminálním živlem, a tak nedokázala svůj čin řádně promyslet a zakrýt.

17. 03. 2018

Komenský propagoval protihabsburské spojenectví s muslimy a připraval překlad Nového zákona do turečtiny.

06. 03. 2018

Filip Zikmund z Ditrichštejna se po návratu z kavalírské cesty ujal funkce císařského komorníka

20. 02. 2018

„Vznešené plýtvání“ bylo nedílnou součástí velmožského způsobu života

09. 02. 2018

Princ Ruprecht nebyl jen velký dobrodruh a schopný velitel, ale také štědrý mecenáš věd a umění

21. 01. 2018

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Reklama

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018

Nenasytnost Habsburků prohlubovala vzájemné odcizení, zlobu a intriky

09. 01. 2018

V sedmi letech nahradili fraucimor mužští učitelé, kteří měli dohlížet na výchovu svých svěřenců

08. 01. 2018

Osmnácté století přineslo pro obor porodnictví množství velkých změn. Porodní babky se účastnily přednášek, musely absolvovat praxi v nemocnici, procházely zkouškami před krajským ranhojičem a musely povinně nosit oficiální odznak

12. 12. 2017

Kabourek přivedl obě sestry Cihlovy v krátkém čase do jiného stavu

18. 11. 2017

Vymalovat se s nimi na portrét se zřejmě zrovna neslušelo

08. 11. 2017

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907