novověk

08. 05. 2022

Nejčtenejší


Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Při posledním útoku Turků na střední Evropu, spojeném s neúspěšným obléháním Vídně roku 1683, představovalo moravské území strategicky důležitý prostor pro organizování obrany podunajské metropole

15. 01. 2018

Nenasytnost Habsburků prohlubovala vzájemné odcizení, zlobu a intriky

09. 01. 2018


Reklama

V sedmi letech nahradili fraucimor mužští učitelé, kteří měli dohlížet na výchovu svých svěřenců

08. 01. 2018

Osmnácté století přineslo pro obor porodnictví množství velkých změn. Porodní babky se účastnily přednášek, musely absolvovat praxi v nemocnici, procházely zkouškami před krajským ranhojičem a musely povinně nosit oficiální odznak

12. 12. 2017

Kabourek přivedl obě sestry Cihlovy v krátkém čase do jiného stavu

18. 11. 2017

Misie Santiago v Dolní Kalifornii, kterou vybudoval sám Tirsch

25. 10. 2017

Kresba podle dřevořezby doprovázející českou zprávu o pádu povětroně v Durynsku

21. 10. 2017

<p>Scandella měl být nadosmrti uvězněn na náklady svých dětí</p>

07. 10. 2017

Reklama

<p>Proces vyšetřování trval&nbsp;přes tři roky</p>

25. 09. 2017

<p>Židé v českých zemích: Úplného zrovnoprávnění čeští Židé dosáhli až roku 1867</p>

20. 09. 2017

<p>Švédské obležení Prahy bylo poslední střetnutí třicetileté války, které se odehrálo v roce 1648, když se švédská vojska operující v Čechách pokoušela obsadit Prahu.&nbsp;</p>

15. 09. 2017

<p>Marie Magdalena byla velmi činorodá a také krutá</p>

14. 09. 2017

<p>Pro dosažení žádoucího účinku léků byla vždy doporučována „láska manželská“</p>

02. 09. 2017

<p>Poskvrnit rodinou pověst rozvodem bylo nevídané</p>

27. 08. 2017

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907